Sportskim klubovima je veoma teško bilo kavo takmičenje u vrijeme koje je označila pandemija. Ipak, velikim trudom i angažovanjem klubova i njihovih sportsih radnika, uz poštovanje mjera sprečavanja širenja pandemije, uspije se organozovati i takmičenje. Nadamo se da će uspješnu organizaciju imati i naša stalna članica Plesni klub “Ritam” iz Srpca.

Najavljujemo tri takmičenja koja će se održati 09.10.2021. u gradu Srbac:

  1. Državno prvenstvo u modernm plesovima
  2. Kup grada Srpca u Latinoameričkim plesovima
  3. Školska liga za početnike u svim discipliama i stilovima

Takmičenja će se održati u Sportskoj dvorani Srbac sa početkom u 09:00 h, a registracija takmičara će biti sat vremena prije početka njihovog programa.

09.00  –  Državno prvenstvo u Modernim plesovima

14.00 – Školska liga, solo girls, grupe i formacije

17.00 – Kvalifiacioni turnir u Standardnim i Latinoamerčkim plesovima, Latin show i Kup u Latino amerčkim plesovima

Na takmičenju će uzeti učešće takmičari iz cijeloga regiona, a vođa turnira je predsjednik SSPKuBiH i plesnog kluba Ritam iz Srpca, gospodin Branko Savanović, dok za obradu rezultata će odgovarati gospodin Ljubiša Tomić, MasterSoft iz Republike Srbije.

Jedna od veoma bitnih akcija je i Seminar za trenere i sudije u Moderim plesovima koji će se održati nakon takmičenja Modernih plesova. Seminar će biti organizovan od strane diretora secije za Moderne plesove gospodina Stojadina Kneževića, a o detaljima seminara ćemo obavijestiti javnost nakon pripreme i pregovora sa predavačima.

bittorrent pro 7 10 5 46097 with crack