U oviru planiranog programa eduacije i specijalizacije u okviru SSPK u BiH, u Tuzli je 27.01.2019., održan seminar za trenere i sudije u Akrobatskom Rock and Roll-u.

U okviru planiranog programa edukacije i specijalizacije u okviru Saveza sportsko plesnih klubova u BiH, u Tuzli je 27.01.2019., održan seminar za trenere i sudije u Akrobatskom Rock and Roll-u – Sport 21 stoljeća.

Seminar je počeo u 11:00 a završio se u 17:30. Seminaru su prisustvovali skoro sve sudije, treneri ali i novi kandidati za sudije iz Bosne i Hercegovine i to iz Sarajeva, Tuzle, Tešnja, Doboja.

Učesnici seminara su prvo upoznati sa promjenama koje su se desile u kategorizaciji kako domaćih tako i međunarodnih kategorija takmičara.

Teme seminara su prilagođene kategorijama takmičara koje postoje u Bosni i Hercegovini, a prvi dio seminara se odnosio na teoriski-interaktivni dio, gdje su učesnici upoznati sa najvažnijim pravilima i načinom ocjenjivanja na takmičenjima, te kroz pitanja i diskusiju učestvovali aktivno na seminaru. Korišten je materijal WRRC-a (World Rock and Roll Confederation) prema kojem su se prilagodila i pravila u nacionalnim kategorijama.

Seminar je počeo u 11:00 a završio se u 17:30. Seminaru su prisustvovali skoro sve sudije, treneri ali i novi kandidati za sudije iz Bosne i Hercegovine.

Učesnici seminara su prvo upoznati sa promjenama koje su se desile u kategorizaciji kako domaćih tako i međunarodnih kategorija takmičara.

Teme seminara su prilagođene kategorijama takmičara koje postoje u Bosni i Hercegovini, a prvi dio seminara se odnosio na teoriski-interaktivni dio, gdje su učesnici upoznati sa najvažnijim pravilima i načinom ocjenjivanja na takmičenjima, te kroz pitanja i diskusiju učestvovali aktivno na seminaru. Korišten je materijal WRRC-a (World Rock and Roll Confederation) prema kojem su se prilagodila i pravila u nacionalnim kategorijama.

U drugom dijelu seminara, učesnici su imali mogućnost praktične vježbe suđenja takmičarskih programa sa video snimaka. Pojedinačne analize ocjenjivanja, diskusija učesnika, su pokazali da se raspolaže sa kvalitetnim kapacitetima i da postoji realna mogućnost napredovanja u struci, kako trenera tako i sudija.

Nakon seminara je podjeljena informacija o narednim koracima u edukaciji sudija. Prema pravilima WRRC-a, sve sudije sa međunarodnom licencom moraju svake 4 godine obnoviti sudijski ispit i potvrditi svoju licencu kroz testiranje i praktični dio. Smatrajući da je ovo dobar način za održavanje dobre edukacije sudijskog kadra, donesena je odluka da sudije u A RnR u okviru SSPK u BiH, takođe svake 4 godine polažu sudijski ispit i time potvrde svoju stručnost. S tim u vezi, dogovoreno je da 24.02.2019. sve sudije koje su bile na seminaru, pristupe sudijskom ispitu za obnovu licence ili za sticanje licence od strane novih kandidata. Ispit će biti organizovan u obliku pismenog testiranja za teoretski dio i video suđenja kao praktični dio.

Novi kandidati za sudije, nakon položenog pismenog i praktičnog dijela, moraju obaviti tri suđenja u sjeni „Shadow judging“, i tek nakon toga bit će u prilici da dobiju nacionalnu licencu sudije Akrobatskog Rock and Roll-a. Seminar su spremili i vodili dvojica internacionalnih sudija Namik Trutović i Elvir Avdagić.

U drugom dijelu seminara, učesnici su imali mogućnost praktične vježbe suđenja takmičarskih programa sa video snimaka. Pojedinačne analize ocjenjivanja, diskusija učesnika,  su pokazale da se raspolaže sa kvalitetnim kapacitetima  i da postoji realna mogućnost napredovanja u struci, kako trenera tako i sudija.

Nakon seminara je podjeljena informacija o narednim koracima u edukaciji sudija. Prema pravilima WRRC-a, sve sudije sa međunarodnom licencom moraju svake 4 godine obnoviti sudijski ispit i potvrditi svoju licencu kroz testiranje i praktični dio. Smatrajući da je ovo dobar način za održavanje dobre edukacije sudijskog kadra, donesena je odluka da sudije u A RnR u okviru SSPK u BiH, takođe svake 4 godine polažu sudijski ispit i time potvrde svoju stručnost. S tim u vezi, dogovoreno je da 24.02.2019. sve sudije koje su bile na seminaru, pristupe sudijskom ispitu za obnovu licence ili za sticanje licence od strane novih kandidata. Ispit će biti organizovan u obliku pismenog testiranja za teoretski dio i video suđenja kao praktični dio.

Novi kandidati za sudije, nakon položenog pismenog i praktičnog dijela, moraju obaviti tri suđenja u sjeni  „Shadow judging“, i tek nakon toga bit će u prilici da dobiju nacionalnu licencu sudije Akrobatskog Rock and Roll-a. Seminar su spremili i vodili dvojica internacionalnih sudija Namik Trutović i Elvir Avdagić.

content grabber premium 2 72 3 crack

kinemaster para pc kinemaster for pc pdf expert crack pdf annotator crack