U utorak i srijedu, 17. i 18.decembra ove godine, u Beogradu je održan konsultativno-radni sastanak predstavnika četiri plesna saveza iz regina i to: BiH, Srbije, Hrvatske i Makedonije.

Savezi pomenutih zemalja su zaključili dogovore o poslovno-tehničkoj saradnji i organizovanju zajedničkih takmičenja.

SSPK u BiH su predstavljali predsjednik Branko Savanović i generakni sekretar Saveza Namik Trutović.

Sastanku je prisustvovao i generalni sekretar WDSF, gdin Nenad Jeftić.

Ukazano je na problematiku učešća inostranih registovanih klubova i njihovih takmičara na takmičenjima koja nisu u organizaciji i ingerenciji nacionalnih saveza, što nacionalnim savezima stvara probleme.

Nažalost, upozoreni smo da je najviše kršenja bilo od strane klubova i takmičara iz BiH, iako su bili upozoreni da takmičenja na koja dolaze nisu u organizaciji nacionalnih saveza.

Na sastanku je dogovoreno da će klubovi koji budu kršili odredbe ovog dogovora i nastave sa učešćima na takmičenjima van sistema nacionalnih saveza i WDSF-a biti rigorozno sankcionisani.

Sva odobrena takmičenja se nalaze na kalendarima takmičenja pomenutih saveza i samo na njima je moguće učešće naših klubova, sudija ili takmičara.

Dogovoreno je da u 2019.godini će biti urađen zajednički kalendar takmičenja ova četiri saveza, koji će biti objavljen na zvaničnim stranicama nacionalnih saveza.

Zajednički kalendar će biti objavljen u svrhu planiranja odlaska takmičenja u regiji, o čemu će SSPK u BiH posebno voditi brigu.

Generalni sekretar:   Namik Trutović                                                                  Predsjednik: Branko Savanović

cache relocater crack logic pro crack tracks full crack scarbee rickenbacker crack