Upravni odbor

Predsjednik
Branko Savanović, Srbac
+387 65 925 860
sspk.bih@yahoo.com
Podpredsjednica
Nataša Jekić, Mostar
+387 61 203 121
psmostars@gmail.com
Facebook
Generalni sekretar i Direktor secije za RnR
Namik Trutović, Tuzla
+387 62 185 350
sspkbhgeneralsecretary@gmail.com
CV Facebook
Direktor sekcije za sportski ples i formacije
Geljo Mirza, Sarajevo
+387 61 177 939
pkastorija@hotmail.com
Facebook
Direktor sekcije za Moderne plesove
Dejan Brkić, Vitez
+387 64 42 16 856
dejanbrkic72@gmail.com
Facebook
Direktor sekcije za rekreaciju i školski program
Semir Šerić, Zenica
+387 61 747 438
pmsshadows@gmail.com
Facebook