Moderni plesovi

rb Klub Grad Adresa Kontakt osoba Telefon E-mail
1 Astorija Sarajevo   Lukavička cesta do 121 Mirza Geljo  +38761177939  pkastorija@hotmail.com 
2 Mambo  Brčko Meše Selimovic 1  Dušan Radić +38765222322 skolaplesamambo@gmail.com
3 101 Bijeljina  INTERGAJ u okviru teretane My Gym  Stojadin Knežević +38765514734  stojadin.knezevic@yahoo.com 
4 Bolero Sarajevo Aleja Bosne Srebrene 63b   Amel Šito +38762157499 amel_sito@hotmail.com 
5 Wolf Doboj  Vojvode Mišića br. 5 Kristina Markovic +387644163838  p.s.wolf.doboj@gmail.com 
6 Studio Olena Bijeljina   Patrijarha Pavla 1 Centar za kulturu ,,Semberija”  Olena Rimac  +381641541164  olenadance@yahoo.com 
7 Princess  Šamac Dositeja Obradovica br.2  Milka Stanišić  +38765691378  ssstanisic@gmail.com
8 Plesna Akademija “Victory”  Zenica Armije R BiH br.1  Jasena Bitić-Ramić +387603163925

jbitic@gmail.com

9  Centar plesa Ilidža  Dr. Mustafe Pintola 23  Dragan Veselinović  +38765750355  pkcentarplesa@gmail.com